Antony Polonsky

Profesor, wybitny historyk, jeden z najlepszych światowych znawców dziejów Żydów polskich w czasach nowożytnych i późniejszych. Dostarczył anglojęzycznym czytelnikom bogatej i rzetelnej wiedzy o Polsce, zamieszkujących ją Żydach oraz stosunkach polsko-żydowskich.
Urodził się 23 wrzenia 1940 roku w Johannesburgu w Południowej Afryce, w rodzinie polskich emigrantów żydowskich. W roku 1960 uzyskał licencjat z historii i politologii na Uniwersytecie Witwatersrand. Jako stypendysta Rhodesa rozpoczął studia na Uniwersytecie w Oxfordzie. W roku 1964 przyjechał do Polski w ramach stypendium British Council. Doktorat z historii nowożytnej uzyskał w 1968 roku w Oxfordzie, stopień profesora przyznano mu w 1989 roku w London School of Economics and Political Sciences. W latach 1992-1999 pracował na Uniwersytecie Brandeis.

Założyciel Instytutu Studiów Polsko-Żydowskich w Oxfordzie, wiceprezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Studiów Polsko-Amerykańskich oraz członek Międzynarodowej Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Główny konsultant naukowy wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Podczas II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski (Kraków 2012) został uhonorowany nagrodą Pro Historia Polonorum, statuetką Galla Anonima oraz nagrodą Marszałka Senatu RP za najlepszą obcojęzyczną pracę odnoszącą się do dziejów Polski za ostatnie pięć lat.

Autor kilkunastu książek, w tym wydanej w języku polskim pt. „Dzieje Żydów w Polsce i Rosji” (PWN, 2014). Jednym z jego największych dokonań jest pismo „Polin. Studies in Polish Jewry”, które redaguje i wydaje nieprzerwanie od 1986 roku.