MI POLIN
Instagram
FB Profile

Wideo

הלנה צ’רנק

שתי התשוקות הגדולות ביותר של הלנה הן עיצוב ויהדות. אמנית דור חדש, ילידת 1985, היא עוסקת בעיצוב יהודי, גרפיקה, צילום, קליגרפיה וכריתת עץ. כמו שהיא אומרת, בעיצוב היא מנסה להתמקד במקום ממנו היא באה ואיפה שהיא יוצרת. היא מחפשת קשרים בין העבר לעתיד, ועבודתה מבוססת על פרשנות יצירתית לסמליות הקיימת.