הלנה קושטילו

נשיא קרן עץ חיים לדיאלוג תרבויות, שאחת ממטרותיה היא “לקדם את המורשת התרבותית והדתית של יהודים בפולין ובעולם כולו”, וכן לקדם “כבוד, סובלנות והבנה למדינות שונות ודתות. ”

מאז 2012 מנהלת הקרן מוסד חינוכי מיוחד: בית הספר היסודי הפרטי “עץ חיים” לדיאלוג בין תרבויות בוורוצלב.

הלנה בעלת השכלה פדגוגית בתחום החינוך הכללי, שיקום וייעוץ פדגוגי.

הלנה ידועה גם בפעילותה החברתית. בשנת 2011, היא יצרה יחד את הפרויקט “מרכז לתמיכה ארגונים לא ממשלתיים מהתאגדות ורוצלב סקטור 3”. ורוצלב היא עיר עם מסורת רב-תרבותית עשירה. הלנה היא שגרירת הדיאלוג בקבוצה בצוות הדיאלוג הבין-תרבותי של מרכז ורוצלב לפיתוח חברתי. על ידי טיפוח המורשת היהודית בפולין, הוא גם מטפח חברות ומגעים הדדיים עם נוצרים מעדות שונות