Jakub (Jakov) Schimmelpfennig

Lata dzieciństwa spędził w malowniczych terenach Warmii i Mazur, które uwielbia. Jego prababcia przygotowywała zarówno polskie, jak i żydowskie potrawy, opowiadając o historii rodziny i trudnej sztuce balansowania między kulturami. Mówi, że to po niej odziedziczył nieustanne dziwienie się światem. Studiował psychologię, a jego zainteresowania zawsze krążyły wokół zagadnień społecznych, kulturowych i technologicznych, które jak podkreśla, mogą służyć ulepszaniu świata i rozwojowi człowieka. Prowokuje empatię i walczy ze stereotypami, usilnie wierząc, że damy radę zmieścić się razem na tej planecie. Wielokrotnie nagradzany przez liczne organizacje i instytucje. 

W swojej pracy promuje metodę naukową i nowoczesne formy aktywizmu społecznego. Swój pierwszy startup założył w swoje 18 urodziny, oferując multimedialne urządzenia marketingowe tworzone z myślą o ekologii z elektronicznych śmieci, takich jak uszkodzone telefony i kamery. Od młodości zaangażowany w budowanie relacji Polaków i Żydów. Prowadzi również firmę transferującą osiągnięcia technologiczne z Izraela do Europy, łącząc potencjał naukowy i biznesowy obu krajów.

Jeśli chcemy rozwiązać istotne problemy społeczne i środowiskowe, musimy wykorzystać naszą największe osiągnięcia – technologię, naukę i ludzką umiejętność kooperacji. Mamy wielką okazję by użyć osiągnięć technicznych i cyfrowych nie tylko dla prywatnego zysku, ale również dla osiągnięcia trwałych zmian społecznych i nowych metod działania.

Wyrazem jego futurystyczno-społecznej aktywności jest Fundacja Tikkunology. Przekazuje swoje polsko-żydowskie dziedzictwo poprzez implementowanie nowych sposobów ulepszania świata i życia ludzi. Jakub wierzy, że relacje między Żydami a innymi narodami należy budować metodą pozytywną, łącząc wspólnie siły w rozwiązywaniu problemów społecznych i ekologicznych, na poziomie tak lokalnym jak i globalnym.  „Tikkun Olam”  – naprawiania świata – to dla niego to kierunek działań. Kolejną istotną sferą działań Jakuba jest walka ze stereotypami i hejtem, czego wyrazem jest inicjatywa HackHate, będąca jednym z największych hackathonów łączących uczestników z 12 krajów. Schimmelpfennig znany jest również w popularyzacji przyszłościowych form demokracji bezpośredniej, tzw. liquid democracy oraz budowania biznesów w oparciu o fundrasing i zarządzanie  kolektywne.

Żydzi zbudowali niezwykłą tradycję filantropi i czuję się w obowiązku kontynuować ją, ale w nowej, dostosowanej do XXI w formie.

Jakub udowadnia, że nauka i technologia mogą być metodą na poprawienie ludzkich żyć, jeśli tylko postanowimy je wykorzystać w tej sprawie. „Żydzi słynęli z niezwykłej tradycji filantropijnej i chciałbym ją kontynuować w nowej, dostosowanej do XXI w formie.” Jest współautorem m.in Spółdzielni Programistycznej, pomagającej osobom wykluczonym zyskać kompetencje pracownicze jako programiści. Autor wielu nagradzanych prac artystycznych łączących design żydowski i polski. Pasjonuje się fotografią podróżniczą, sztuką parzenia najlepszej kawy, programowaniem, podróżami oraz pomocą zwierzętom. Jest autorem wielu międzynarodowych projektów angażujących młode pokolenia w kierunku świadomego używania technologii i tworzenia multikulturowych przedsięwzięć.

https://www.youtube.com/watch?v=nfp_dKrc8Q4