Katka Reszke

Badaczka kultury i tożsamości żydowskiej, dokumentalistka i fotografka, urodzona i wychowana we Wrocławiu. Od 2007 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych. Posiada tytuł doktora edukacji żydowskiej Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, tytuł magistra kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dyplom studiów żydowskich z Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies.

J est autorką książki „Powrót Żyda: Narracje tożsamościowe trzeciego pokolenia Żydów w Polsce po Holokauście”, która ukazała się w 2013 roku nakładem Wydawnictwa Austeria. Oryginalnie opublikowana jako „Return of the Jew: Identity Narratives of the Third Post-Holocaust Generation of Jews in Poland” (Boston: Academic Studies Press 2013). Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem tożsamości trzeciego po Holokauście pokolenia Żydów w Polsce. Od czasu jej ukazania się, Katka udziela wykładów w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych na całym świecie.

Czujemy się najbardziej Żydami w Polsce. Na tle tego krajobrazu. Z tutejszymi wyzwaniami. Myślę, że to te wyzwania sprawiają, że czuję się tutaj bardziej Żydówką, niż gdziekolwiek indziej.

Wśród filmów dokumentalnych w jej dorobku znajdują się takie tytuły jak: „Powroty Szymona”, „Magda” czy „Coming out po polsku”. Jest także scenarzystką wielokrotnie nagradzanego filmu „Karski i Władcy Ludzkości”. Wraz z Michaelem Rubenfeldem, Sarah Garton-Stanley oraz Mary Berchard, Katka jest współtwórczynią kanadyjsko-polskiej produkcji teatralnej, w której zarazem występuje, pt. „We Keep Coming Back” („Wciąż powracamy”), entuzjastycznie przyjętej w Kanadzie, Polsce i Berlinie.

Obecnie Reszke pracuje nad najnowszym projektem badawczo-artystycznym „The Meshugene Effect”, który łączy w sobie elementy etnografii, auto-etnografii i osobistych opowieści ludzi, których przygody z tożsamością żydowską znajdują swoje źródło w często irracjonalnym przekonaniu o żydowskim pochodzeniu, wyprzedzającym odkrycie własnych korzeni. Od 2019 roku Katka Reszke pełni funkcję dyrektorki Festiwalu Filmowego ReelAbilities w Bostonie, który poświęcony jest szeroko rozumianej tematyce niepełnosprawności.