ליאופולד אינפלד הוא פיסיקאי תיאורטיקן פולני, מחבר העבודות על תורת היחסות הכללית ותורת האלקטרודינמיקה. חבר מלא באקדמיה הפולנית למדעים, חבר במועצה לשלום העולמית.