רומא ליגוקה

וייבנה פולסקה פיזרקה פוצ’ודזניה ז’ידובסקיגו.

רומהליגוקה ביילה ג’נים ז” “אוקריוואניץ’ דז’יצ’י”. קוז’ינה רומנה פולנסקיגו, דולאוצ’לה דו ג’גו פרז’יגוד וו פוויני פולסה. וויז’לה זה מאוז’ זה רז’יסרה תיאטרנגו. פודצ’ה סווג’גו ז’יצ’ה ביילה ארטיסטקו, פרוג’טנטקו קוסטיאו, אקטיוויסטוק ספולצ’נו אני מטקא.

שצ’צ’צ’ה ילה מני לבלם לאקו